Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Provoz a organizace

Provoz a organizace

Provoz mateřské školy je od pondělí do pátku od 6:15 – 16:15 hodin.

6:15 – 8:00 – příchod dětí do MŠ

6:15 – 8:30 – ranní hry

8:30 – 9:00 – svačina

9:00 – 9:30 – řízená činnost

9:30 – 11:30- pobyt venku

11:30-12:30 – oběd

12:30 – 14:15 – odpolední klid

14:30 – 15:00 – svačina

15:00 – 16:15 – hry a odchod domů

Cena stravného 

sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin

pro děti do 6 let = 36,-Kč

pro děti starší =    39,-Kč  

Záloha na stravné má být uhrazena mezi 1.-5. dnem příslušného měsíce bezhotovostním stykem.

Číslo účtu : KB  27-8770470267/0100

Do poznámek napište jméno dítěte. Platby sourozenců lze slučovat.

Vyúčtování stravného a školného - 1x ročně

Přeplatky se vracejí na účty strávníků převodním příkazem následující měsíc po vyúčtování ( v měsíci září)

Přeplatky se vracejí na jednotlivé účty strávníků převodním příkazem následující měsíc po vyúčtování.

Jídelní lístek je každý týden aktuálně umístěn v jednotlivých třídách a hospodářském pavilonu.

Odhlašování ze stravování

Odhlásit dítě lze ústně nebo telefonicky u učitelky ve třídě, popřípadě hospodářky nebo kuchařky.

V pondělí do 7,30 hodin, v úterý – pátek vždy do 7,00 hodin.

V první den nepřítomnosti dítěte si lze odebrat stravu do vlastních čistých nádob od 11,30-11,45 hodin v kuchyni školy.

V dalších dnech nelze stravu odebírat.

ODHLAŠOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ DĚTÍ NA ČÍSLE +420 465 543 112. DĚKUJEME