Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Ochrana osobních údajú

Ochrana osobních údajú

Škola zpracovává osobní údaje (OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících za školského zákona a dalších obecně závazných předpisů.

OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ,

omezení zpracování a má právo vnést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ:

Mateřská škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí
sídlo: Dolní Dobrouč 448
IČO: 75016290
telefon: +420 465 543 112
e-mail: msdolnidobrouc@seznam.cz

Pověřenec pro OÚ: 

Pavel Neumeister
e-mail: neumeister@irot.cz
telefon: +420 728 954 076