Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Dolní Dobrouč

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, výchova, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • MŠ, Jídelna

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Dolní Dobrouč
  Dolní Dobrouč 448
  56102 Dolní Dobrouč

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Dolní Dobrouč
  Dolní Dobrouč 448
  56102 Dolní Dobrouč

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  +420 465 543 112, +420 602 539 944

  4.5 Adresa internetové stránky

  msdolnidobrouc.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Dolní Dobrouč
  Dolní Dobrouč 448
  56102 Dolní Dobrouč

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  msdolnidobrouc@seznam.cz

 • 4.8 Datová schránka

  a9dkqr8

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 27-8770470267/0100

6. IČO

75016290

7. DIČ

CZ75016290 Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: msdolnidobrouc@seznam.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): a9dkqr8

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Dolní Dobrouč, Dolní Dobrouč 448, 56102 Dolní Dobrouč

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou MŠ Dolní Dobrouč poskytuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.