Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktivity

Aktivity

Dobroučci

Pod názvem Dobroučci najdeme hudebně – pohybový kroužek aneb výběr šikovných nebojácných dětí s pěveckým, pohybovým či hereckým nadáním.

Pracujeme převážně s lidovou písničkou a říkadlem, ale používáme i písničky Dády Patrasové, Inky Rybářové a dalších dětmi oblíbených interpretů. Vytváříme malá tematická pásma např. Na zvířátka, Čertovské, Řemesla, Stavění máje…atp. Snažíme se dělat radost například seniorům v penzionu, u vánočního stromu, ostatním kamarádům ve školce a různých jiných příležitostech. V roce 2001 jsme reprezentovali naši MŠ na přehlídce mateřských škol v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí.

Předškoláček

Prográmek pro předškolní děti  jehož cílem je zkvalitnění přípravy na ZŠ, blízká spolupráce s rodinou.

Scházíme se vždy jeden den v měsíci – děti, rodiče, učitelky předškoláků. Pracujeme vždy s celou skupinou (upevňujeme u dětí  soustředění, neskákat si do řeči, vydržet poslouchat druhého, nevykřikovat, mluvit k tématu, mluvit ve větách, radovat se z výsledku své práce….)

Obsahem jsou ukázky práce dětí v jednotlivých oblastech vzdělávání – jazyková, rozumová, pracovní, matematická, tělesná, hudební, výtvarná…vždy obsahuje grafomotoriku, gymnastiku mluvidel, vlastní řízenou činnost a domácí úkol, který vypracují děti za pomoci nebo kontroly rodičů. Rozhovory s rodiči a další možnosti ke zlepšení dítěte.

Angličtina

Třetím rokem umožňujeme návštěvu dětí anglického kroužku, probíhá pravidelně jednou týdně po odpoledních činnostech. Protože tato aktivita má podobu kroužku je placena rodiči a je třeba si děti vyzvednout ze třídy a odvést do kroužku ve III. oddělení školy. Kroužek vede paní Dominika Abrahámová z Ústí nad Orlicí. V letošním roce nebyl ze strany rodičů zájem o tuto aktivitu zájem, proto kroužek není.