KARANTÉNA VE TŘÍDĚ VČELIČEK 

 

Informace Krajské hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích pro Mateřskou školu Dolní Dobrouč, karanténa osob v epidemiologicky významném kontaktu s covid pozitivní osobou, šetření 23.1.2022 Osobám, které byly ve škole ve styku s osobou covid pozitivní, bude přes systém Chytré karantény nařízena karanténa v minimální délce trvání pěti dnů ode dne posledního kontaktu (20.1.2022) s pozitivně testovanou osobou, tj. minimálně do 25.1.2022 včetně. Osoba, které byla ukončena karanténa po pěti dnech od posledního kontaktu s covid pozitivní osobou, je povinna i nadále sledovat svůj zdravotní stav a je jí doporučeno ještě následujících 5 dní od ukončení karantény nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu (u dětí do 15 let možno zdravotnickou obličejovou masku) nad rámec mimořádného opatření pro ochranu dýchacích cest (tzn. ve všech vnitřních i venkovních prostorách, kde může přijít do kontaktu s jinými lidmi). V případě projevu příznaků onemocnění COVID-19 v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s nemocným, kontaktuje osoba praktického lékaře pro děti a dorost/praktického lékaře a absolvuje RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Klinické příznaky onemocnění COVID-19: zvýšená teplota (nad 37 °C) až horečka (nad 38 °C), kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů, bolest kloubů, rýma, ztráta čichu nebo chuti, nevolnost, zvracení, průjem, únava. Od 17.1.2022 se karanténa vztahuje i na osoby očkované a po prodělání COVID.

O školce

V dnešní době je navštěvování mateřské školy základem pro další osobní růst a rozvoj. Naše školka Vám nabízí ty nejkvalitnější a časem ověřené služby v oblasti vzdělávání. Mateřská školka má nadstandardní vybavení několika tříd, o děti se stará stabilní a dobrý tým zkušených pedagogů. Kvalitní vzdělávání je základem Vaší kariéry.

…vyrůstá generace, která může vše, ale neunese nic. Co s tím uděláme?…

Více o školce
Broučci

I. třída BROUČKŮ se nachází v přízemí pavilonu A, je laděna do červené barvy, je heterogenní, navštěvují ji děti nejmladšího a středního věku.

Berušky

II. třída BERUŠEK se nachází v přízemí pavilonu B, je laděna do modré barvy, je heterogenní, navštěvují ji děti nejmladšího a středního věku.

Včeličky

III. třída VČELIČEK se nachází v patře pavilonu A, je laděna do žluté barvy, je heterogenní, navštěvují ji děti středního a nejstaršího věku.

Motýlci

IV. třída MOTÝLKŮ se nachází v patře pavilonu B, je laděna do zelené barvy, je heterogenní, navštěvují ji děti středního a nejstaršího věku.