Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Karanténa ve třídě BROUČKŮ, žádosti o ošetřovné si můžete vyzvednout ve třídě Broučků

Karanténa ve třídě BROUČKŮ, žádosti o ošetřovné si můžete vyzvednout ve třídě Broučků 

Informace Krajské hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích pro Mateřskou školu Dolní Dobrouč - karanténa osob v epidemiologicky významném kontaktu s covid pozitivní osobou

Osobám, které byly ve škole ve styku s osobou covid pozitivní (a nesplňují podmínky pro výjimku z karantény), bude přes systém Chytré karantény nařízena karanténa v minimální délce trvání pěti dnů ode dne posledního kontaktu (10.1.2022) s pozitivně testovanou osobou, tj. minimálně do 15.1.2022 včetně.

Osoba, které byla ukončena karanténa po pěti dnech od posledního kontaktu s covid pozitivní osobou, je povinna i nadále sledovat svůj zdravotní stav a je jí doporučeno ještě následujících 5 dní od ukončení karantény nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu nad rámec mimořádného opatření pro ochranu dýchacích cest (tzn. ve všech vnitřních i venkovních prostorách, kde může přijít do kontaktu s jinými lidmi).

V případě projevu příznaků onemocnění COVID-19 v průběhu 14 dnů od posledního kontaktu s nemocným, je osoba povinna absolvovat RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.

 Klinické příznaky onemocnění COVID-19: zvýšená teplota (nad 37 °C) až horečka (nad 38 °C), kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů, bolest kloubů, rýma, ztráta čichu nebo chuti, nevolnost, zvracení, průjem, únava.

O nařízení karantény je třeba informovat praktického lékaře pro děti a dorost/praktického lékaře. Lékaře je třeba kontaktovat též v případě výskytu klinických příznaků/potíží.