Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > KARANTÉNA VČELIČEK

KARANTÉNA VČELIČEKInformace Krajské hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích pro Mateřskou
školu Dolní Dobrouč, karanténa osob v epidemiologicky významném kontaktu s covid pozitivní
osobou, šetření 23.1.2022
Osobám, které byly ve škole ve styku s osobou covid pozitivní, bude přes systém Chytré karantény
nařízena karanténa v minimální délce trvání pěti dnů ode dne posledního kontaktu (20.1.2022)
s pozitivně testovanou osobou, tj. minimálně do 25.1.2022 včetně.
Osoba, které byla ukončena karanténa po pěti dnech od posledního kontaktu s covid pozitivní osobou,
je povinna i nadále sledovat svůj zdravotní stav a je jí doporučeno ještě následujících 5 dní od
ukončení karantény nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu (u dětí do 15 let možno
zdravotnickou obličejovou masku) nad rámec mimořádného opatření pro ochranu dýchacích cest (tzn.
ve všech vnitřních i venkovních prostorách, kde může přijít do kontaktu s jinými lidmi).
V případě projevu příznaků onemocnění COVID-19 v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu
s nemocným, kontaktuje osoba praktického lékaře pro děti a dorost/praktického lékaře a absolvuje
RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.
Klinické příznaky onemocnění COVID-19: zvýšená teplota (nad 37 °C) až horečka (nad 38 °C), kašel,
dušnost, dýchací obtíže, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů, bolest kloubů, rýma, ztráta čichu nebo
chuti, nevolnost, zvracení, průjem, únava.
Od 17.1.2022 se karanténa vztahuje i na osoby očkované a po prodělání COVID.